طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روان‌شناسی مرضی کودک: <با تاکید بر آسیب‌شناسی روانی تحولی کودکی و نوجوانی>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10750467780۴۶۷۷۸۰۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750467775۴۶۷۷۷۵۲۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10890477453۴۷۷۴۵۳۱۲پژوهشکده خانواده0
10890477454۴۷۷۴۵۴۲۲پژوهشکده خانواده0
10750479478۴۷۹۴۷۸۲۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
107505003735003736دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
107505074535074537دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
107505074545074548دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
1075051301051301019دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
1075051301151301110دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0