طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آهنگ آخر دنیا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220466792۴۶۶۷۹۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220466793۴۶۶۷۹۳۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220466794۴۶۶۷۹۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220466795۴۶۶۷۹۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220466796۴۶۶۷۹۶۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220466797۴۶۶۷۹۷۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه