طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10860464900۴۶۴۹۰۰۱دانشکده الهیات و ادیان0
108605006815006812دانشکده الهیات و ادیان0
108605209835209833دانشکده الهیات و ادیانتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
107505494025494024دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
108105536575536575دانشکده علوم زمیندردسترس0
104405621085621086دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه