طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

هستی از نظر فلسفه و عرفان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550122111۱۲۲۱۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220164957۱۶۴۹۵۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220164958۱۶۴۹۵۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220168918۱۶۸۹۱۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650193137۱۹۳۱۳۷۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193138۱۹۳۱۳۸۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10750193327۱۹۳۳۲۷۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750197689۱۹۷۶۸۹۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10220478350۴۷۸۳۵۰۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه