طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۳۰۰۶۶۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۷۵۰۲۳۰۰۶۸۲۳۰۰۶۸۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۳۰۰۶۹۲۳۰۰۶۹۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۳۰۰۷۰۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۳۶۸۰۰۲۳۶۸۰۰۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۳۶۸۰۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۳۶۸۰۲۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۳۶۸۰۳۲۳۶۸۰۳۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۶۹۳۰۲۵۶۹۳۰۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۳۶۸۰۴۱۰کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۵۷۱۰۴۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین