طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دراسات في المکاسب المحرمه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710464385۴۶۴۳۸۵۱۱دانشکده حقوق0
10710464388۴۶۴۳۸۸۱۲دانشکده حقوق0
10710464391۴۶۴۳۹۱۱۳دانشکده حقوق0
10710464386۴۶۴۳۸۶۲۱دانشکده حقوق0
10710464389۴۶۴۳۸۹۲۲دانشکده حقوق0
10710464387۴۶۴۳۸۷۳۱دانشکده حقوق0
10710464390۴۶۴۳۹۰۳۲دانشکده حقوق0