طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کنزالعمال في سنن‌الاقوال والافعال

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710349288۳۴۹۲۸۸۱۱دانشکده حقوق0
10710349289۳۴۹۲۸۹۲۱دانشکده حقوق0
10710349290۳۴۹۲۹۰۳۱دانشکده حقوق0
10710349291۳۴۹۲۹۱۴۱دانشکده حقوق0
10710349292۳۴۹۲۹۲۵۱دانشکده حقوق0
10710349293۳۴۹۲۹۳۶۱دانشکده حقوق0
10710349294۳۴۹۲۹۴۷۱دانشکده حقوق0
10710349295۳۴۹۲۹۵۸۱دانشکده حقوق0
10710349296۳۴۹۲۹۶۹۱دانشکده حقوق0
10710349297۳۴۹۲۹۷۱۰۱دانشکده حقوق0
10710349298۳۴۹۲۹۸۱۱۱دانشکده حقوق0
10710349299۳۴۹۲۹۹۱۲۱دانشکده حقوق0
10710349300۳۴۹۳۰۰۱۳۱دانشکده حقوق0
10710349303۳۴۹۳۰۳۱۴۱دانشکده حقوق0
10710349302۳۴۹۳۰۲۱۵۱دانشکده حقوق0
10710349301۳۴۹۳۰۱۱۶۱دانشکده حقوق0