طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روابط و پیوندهای روستایی - شهری در ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330455183۴۵۵۱۸۳1دانشکده معماری و شهرسازی0
108105050945050942دانشکده علوم زمیناین کتاب تا تاریخ 1398/04/07 در امانت فرد دیگری است.0
108105075685075683دانشکده علوم زمینتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
108105076115076114دانشکده علوم زمیندردسترس0