طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بيان النظم في القرآن الکريم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
112010436193۴۳۶۱۹۳سوره ‎۱۹-۳۹پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
112010436194۴۳۶۱۹۴سوره ‎۴۰-۱۱۴پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
112010436191۴۳۶۱۹۱سوره ‎۱-۶پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
112010436192۴۳۶۱۹۲سوره ‎۷-۱۸پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
112010486727۴۸۶۷۲۷سوره ‎۷-۱۸پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
112010486728۴۸۶۷۲۸سوره ‎۱۹-۳۹پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0