طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

محیط کالبدی و بزهکاری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550452243۴۵۲۲۴۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550452244۴۵۲۲۴۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
108105077945077943دانشکده علوم زمین0
108105077955077954دانشکده علوم زمین0
108105441075441075دانشکده علوم زمیندردسترس0
10810573925573925دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105739305739307دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105739295739298دانشکده علوم زمیندردسترس0