طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (الکترونیک ‎۲)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۴۵۱۶۷۴۴۵۱۶۷۴۱دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۶۷۵۴۵۱۶۷۵۲دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۶۷۶۴۵۱۶۷۶۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۶۷۷۴۵۱۶۷۷۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۶۷۸۴۵۱۶۷۸۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۶۷۹۴۵۱۶۷۹۶دانشکده مهندسی برق0