طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۷۳۴۴۵۸۷۳۱دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۷۴۴۴۵۸۷۴۲دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۷۵۴۴۵۸۷۵۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۵۱۰۴۵۱۵۱۰۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۵۱۱۴۵۱۵۱۱۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۵۱۵۱۲۴۵۱۵۱۲۶دانشکده مهندسی برق0