طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

یادداشت‌ها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550445703۴۴۵۷۰۳۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550445704۴۴۵۷۰۴۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550445705۴۴۵۷۰۵۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550445706۴۴۵۷۰۶۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220472857۴۷۲۸۵۷۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472858۴۷۲۸۵۸۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472859۴۷۲۸۵۹۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472860۴۷۲۸۶۰۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472861۴۷۲۸۶۱۱۳کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472862۴۷۲۸۶۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472863۴۷۲۸۶۳۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472864۴۷۲۸۶۴۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه