طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

... الکترونیک خیلی هم مشکل نیست

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۴۴۵۹۹۷۴۴۵۹۹۷۱دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۴۵۹۹۸۴۴۵۹۹۸۲دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۴۵۹۹۹۴۴۵۹۹۹۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۶۰۰۰۴۴۶۰۰۰۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۶۰۰۱۴۴۶۰۰۱۵دانشکده مهندسی برق0