طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تفسیر القرآن الکریم" سوره الفاتحه"

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10860443032۴۴۳۰۳۲۱۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443033۴۴۳۰۳۳۲۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443034۴۴۳۰۳۴۳۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443035۴۴۳۰۳۵۴۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443036۴۴۳۰۳۶۵۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443037۴۴۳۰۳۷۶۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443038۴۴۳۰۳۸۷۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860443039۴۴۳۰۳۹۸۱دانشکده الهیات و ادیان0
112010436917۴۳۶۹۱۷۱۲پژوهشکده اعجاز قرآن0
112010436918۴۳۶۹۱۸۲۲پژوهشکده اعجاز قرآن0
112010436919۴۳۶۹۱۹۳۲پژوهشکده اعجاز قرآن0
112010436920۴۳۶۹۲۰۴۲پژوهشکده اعجاز قرآن0
112010436921۴۳۶۹۲۱۵۲پژوهشکده اعجاز قرآن0
120010484340۴۸۴۳۴۰۱۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484341۴۸۴۳۴۱۲۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484342۴۸۴۳۴۲۳۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484343۴۸۴۳۴۳۴۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
1200104344۴۸۴۳۴۴۵۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
1200104345۴۸۴۳۴۵۶۲پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484346۴۸۴۳۴۶۷۲پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484347484347۸۲پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0