طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تحقيقي حقوق بشر دوستانه در منابع اسلامي و اسناد بين‌المللي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۴۳۶۸۷۸۴۳۶۸۷۸۱۱مرکز تحقیقات حقوق بشراین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۱۱۰۱۰۴۳۶۸۷۷۴۳۶۸۷۷۲۱مرکز تحقیقات حقوق بشراین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
1071055764655764612دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
1071055764755764722دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
1071055765055765031دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.