طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مرآت العارفین و مظهر الکاملین فی ملتمس زبده العابدین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550437282۴۳۷۲۸۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860443270۴۴۳۲۷۰۲دانشکده الهیات و ادیان0
10550459921۴۵۹۹۲۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0