طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

در ستایش مرگ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550435557۴۳۵۵۵۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220480126۴۸۰۱۲۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220480127۴۸۰۱۲۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220480128۴۸۰۱۲۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220480129۴۸۰۱۲۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۴۸۹۴۸۷۶کتاب‌خانه مرکزیوجین