طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۳۰۲ [<سیصد و دو>]مدار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۴۲۴۴۳۸۴۲۴۴۳۸۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۲۴۴۳۹۴۲۴۴۳۹۲کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۴۴۶۰۵۹۴۴۶۰۵۹۳دانشکده مهندسی برق0