طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی میکروالکترونیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۰۸۴۳۲۵۰۸۱دانشکده مهندسی برقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۰۹۴۳۲۵۰۹۲دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/14 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۰۴۳۲۵۱۰۳دانشکده مهندسی برقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۱۴۳۲۵۱۱۴دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/14 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۲۴۳۲۵۱۲۵دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/10 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۵۴۳۲۵۱۵۶دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/17 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۶۴۳۲۵۱۶۷دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/10 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۷۴۳۲۵۱۷۸دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/12 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۸۴۳۲۵۱۸۹دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/13 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۹۴۳۲۵۱۹۱۰دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/22 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۲۲۰۴۸۹۴۳۷۴۸۹۴۳۷۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۸۹۵۵۱۴۸۹۵۵۱۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
1022056465856465813مخزن کتابخانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/17 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه