طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی میکروالکترونیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۰۸۴۳۲۵۰۸۱دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۰۹۴۳۲۵۰۹۲دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۰۴۳۲۵۱۰۳دانشکده مهندسی برقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۱۴۳۲۵۱۱۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۲۴۳۲۵۱۲۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۵۴۳۲۵۱۵۶دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۶۴۳۲۵۱۶۷دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۷۴۳۲۵۱۷۸دانشکده مهندسی برقاین کتاب تا تاریخ 1399/05/05 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۸۴۳۲۵۱۸۹دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۳۲۵۱۹۴۳۲۵۱۹۱۰دانشکده مهندسی برق0
۱۰۲۲۰۴۸۹۴۳۷۴۸۹۴۳۷۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۸۹۵۵۱۴۸۹۵۵۱۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
1022056465856465813مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه