طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تئوری و <سیاستهای اقتصاد کلان>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650431244۴۳۱۲۴۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10900436022۴۳۶۰۲۲۲پژوهشکده علوم محیطی0
10850310902۳۱۰۹۰۲۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850451405۴۵۱۴۰۵۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850473160۴۷۳۱۶۰۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850483437۴۸۳۴۳۷۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
11501050710550710521مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامیدردسترس0
106505264115264117دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505670485670488دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505670465670469دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
1065056749056749010دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
1065056748956748911دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0