طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی: <الکترونیک ‎۲>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۴۲۴۶۶۰۴۲۴۶۶۰۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۲۴۶۶۱۴۲۴۶۶۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۸۵۴۴۵۸۸۵۱۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۸۶۴۴۵۸۸۶۲۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۸۷۴۴۵۸۸۷۱۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۸۸۴۴۵۸۸۸۲۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۸۹۴۴۵۸۸۹۱۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۴۵۸۹۰۴۴۵۸۹۰۲۵دانشکده مهندسی برق0