طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گفتارها در تاریخ علم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10860421523۴۲۱۵۲۳۱دانشکده الهیات و ادیان0
10550421568۴۲۱۵۶۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550421569۴۲۱۵۶۹۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1200105522665522664پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
1200105522655522655پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0