طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سفرنامه باران: <نقد و تحلیل و گزیده اشعار دکتر شفیعی‌کدکنی>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220405887۴۰۵۸۸۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220405888۴۰۵۸۸۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220418846۴۱۸۸۴۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220419222۴۱۹۲۲۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220419223۴۱۹۲۲۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550457112۴۵۷۱۱۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
119010500879500879بنیاد رواقی0