طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550414869۴۱۴۸۶۹۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550414870۴۱۴۸۷۰۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550414871۴۱۴۸۷۱۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550414872۴۱۴۸۷۲۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0