طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شرح فروع الکافي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220414485۴۱۴۴۸۵۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220414484۴۱۴۴۸۴۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220414486۴۱۴۴۸۶۳۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220414487۴۱۴۴۸۷۴۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220414488۴۱۴۴۸۸۵۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه