طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

برنامه ريزي و مديريت بحران شهري: با <تأکيد بر امکانات تأسيسات خدمات و مکان گزيني مراکز درماني و بهداشتي درماني>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10900411569۴۱۱۵۶۹۱پژوهشکده علوم محیطی0