طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اقتصاد منابع طبيعي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220410666۴۱۰۶۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10900411563۴۱۱۵۶۳۱پژوهشکده علوم محیطی0
108105545555545553دانشکده علوم زمیندردسترس0