طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ امپراطوری عثمانی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550255554۲۵۵۵۵۴۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550255555۲۵۵۵۵۵۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550255556۲۵۵۵۵۶۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550255557۲۵۵۵۵۷۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1055052229552229512دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052229652229622دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052229752229732دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052229852229842دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052229952229952دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0