طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی کشاورزی پایدار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10900411792۴۱۱۷۹۲۱پژوهشکده علوم محیطی0
10900411793۴۱۱۷۹۳۲پژوهشکده علوم محیطی0
10900428668۴۲۸۶۶۸۴پژوهشکده علوم محیطی0
10900428669۴۲۸۶۶۹۵پژوهشکده علوم محیطی0
10900428670۴۲۸۶۷۰۶پژوهشکده علوم محیطی0
10900428671۴۲۸۶۷۱۷پژوهشکده علوم محیطی0
10900428673۴۲۸۶۷۳۹پژوهشکده علوم محیطی0
10900428674۴۲۸۶۷۴۱۰پژوهشکده علوم محیطی0
10900428675۴۲۸۶۷۵۱۱پژوهشکده علوم محیطی0
10900428676۴۲۸۶۷۶۱۲پژوهشکده علوم محیطی0
10900428677۴۲۸۶۷۷۱۳پژوهشکده علوم محیطی0
10900428678۴۲۸۶۷۸۱۴پژوهشکده علوم محیطی0
10900428679۴۲۸۶۷۹۱۵پژوهشکده علوم محیطی0
10900428680۴۲۸۶۸۰۱۶پژوهشکده علوم محیطی0
10900428681۴۲۸۶۸۱۱۷پژوهشکده علوم محیطی0
10900428682۴۲۸۶۸۲۱۸پژوهشکده علوم محیطی0
10900428683۴۲۸۶۸۳۱۹پژوهشکده علوم محیطی0
10900428684۴۲۸۶۸۴۲۰پژوهشکده علوم محیطی0
10900428685۴۲۸۶۸۵۲۱پژوهشکده علوم محیطی0
10900428686۴۲۸۶۸۶۲۲پژوهشکده علوم محیطی0
10220450813۴۵۰۸۱۳۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220447960۴۴۷۹۶۰۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه