طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تئوري و مسائل اقتصاد خرد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220405714۴۰۵۷۱۴۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220405715۴۰۵۷۱۵۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10900436057۴۳۶۰۵۷۳پژوهشکده علوم محیطی0
108105665135665134دانشکده علوم زمیندردسترس0