طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

درآمدی بر کشاورزی ارگانیک (زیستی)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10880406631۴۰۶۶۳۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۹۰۰۴۱۱۷۹۸۴۱۱۷۹۸۲پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۱۱۷۹۹۴۱۱۷۹۹۳پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۱۱۸۰۰۴۱۱۸۰۰۴پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۳۸۴۲۸۶۳۸۵پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۳۹۴۲۸۶۳۹۶پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۰۴۲۸۶۴۰۷پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۱۴۲۸۶۴۱۸پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۲۴۲۸۶۴۲۹پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۳۴۲۸۶۴۳۱۰پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۴۴۲۸۶۴۴۱۱پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۵۴۲۸۶۴۵۱۲پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۶۴۲۸۶۴۶۱۳پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۷۴۲۸۶۴۷۱۴پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۸۴۲۸۶۴۸۱۵پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۴۹۴۲۸۶۴۹۱۶پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۰۴۲۸۶۵۰۱۷پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۱۴۲۸۶۵۱۱۸پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۲۴۲۸۶۵۲۱۹پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۳۴۲۸۶۵۳۲۰پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۴۴۲۸۶۵۴۲۱پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۵۴۲۸۶۵۵۲۲پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۶۴۲۸۶۵۶۲۳پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۴۲۸۶۵۷۴۲۸۶۵۷۲۴پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۲۲۰۴۵۰۷۸۹۴۵۰۷۸۹۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۲۳۰۱۰۴۶۳۵۶۱۴۶۳۵۶۱۲۶پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۲۳۰۱۰۴۶۷۷۵۰۴۶۷۷۵۰۲۷پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی0مراجعه حضوری به کتابخانه