طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650390402۳۹۰۴۰۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10900388623۳۸۸۶۲۳۲پژوهشکده علوم محیطی0
10900436063۴۳۶۰۶۳۳پژوهشکده علوم محیطی0
106505440825440824دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505440835440835دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0