طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

عهد جدید: بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220405561۴۰۵۵۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550419698۴۱۹۶۹۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10860431678۴۳۱۶۷۸۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860431679۴۳۱۶۷۹۴دانشکده الهیات و ادیان0
108605266645266645دانشکده الهیات و ادیان0
1200105524885524886پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
1200105524875524877پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
102205707785707788مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
105505735095735099دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0