طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

راهنمای آزمون بین‌المللی ICDL

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۱۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۲۴۰۱۴۰۲۲۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۳۴۰۱۴۰۳۳۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۴۴۰۱۴۰۴۴۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۵۴۰۱۴۰۵۵۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۶۴۰۱۴۰۶۶۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۴۰۱۴۰۷۴۰۱۴۰۷۷۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0