طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رهیافت حل مسئله در مدار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۴۰۱۴۵۳۴۰۱۴۵۳۱۱دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۰۱۴۵۴۴۰۱۴۵۴۲۱دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۰۱۴۵۵۴۰۱۴۵۵۱۲دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۰۱۴۵۶۴۰۱۴۵۶۲۲دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۴۰۳۱۵۸۴۰۳۱۵۸۱۳دانشکده مهندسی برق0
1022056467956467914مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه