طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الزامهای خارج از قرارداد <مسوولیت مدنی>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10890397710۳۹۷۷۱۰۱۱پژوهشکده خانواده0
10890397711۳۹۷۷۱۱۲۱پژوهشکده خانواده0
10890397712۳۹۷۷۱۲۳۱پژوهشکده خانواده0
10710412736۴۱۲۷۳۶۱۲دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/19 در امانت فرد دیگری است.0
10710412737۴۱۲۷۳۷۲۲دانشکده حقوق0
10710412738۴۱۲۷۳۸۳۲دانشکده حقوق0
10710456475۴۵۶۴۷۵۱۳دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/19 در امانت فرد دیگری است.0
10710456476۴۵۶۴۷۶۲۳دانشکده حقوق0
10710456477۴۵۶۴۷۷۳۳دانشکده حقوق0
10710456478۴۵۶۴۷۸۱۴دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/18 در امانت فرد دیگری است.0
10710456479۴۵۶۴۷۹۲۴دانشکده حقوق0
10710456480۴۵۶۴۸۰۳۴دانشکده حقوق0
10710456481۴۵۶۴۸۱۱۵دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/19 در امانت فرد دیگری است.0
10710456482۴۵۶۴۸۲۲۵دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1398/12/19 در امانت فرد دیگری است.0
10710456483۴۵۶۴۸۳۳۵دانشکده حقوق0