طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الزامهای خارج از قرارداد <مسوولیت مدنی>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10890397710۳۹۷۷۱۰۱۱پژوهشکده خانواده0
10890397711۳۹۷۷۱۱۲۱پژوهشکده خانواده0
10890397712۳۹۷۷۱۲۳۱پژوهشکده خانواده0
10710412736۴۱۲۷۳۶۱۲دانشکده حقوق0
10710412737۴۱۲۷۳۷۲۲دانشکده حقوق0
10710412738۴۱۲۷۳۸۳۲دانشکده حقوق0
10710456475۴۵۶۴۷۵۱۳دانشکده حقوق0
10710456476۴۵۶۴۷۶۲۳دانشکده حقوق0
10710456477۴۵۶۴۷۷۳۳دانشکده حقوق0
10710456478۴۵۶۴۷۸۱۴دانشکده حقوق0
10710456479۴۵۶۴۷۹۲۴دانشکده حقوق0
10710456480۴۵۶۴۸۰۳۴دانشکده حقوق0
10710456481۴۵۶۴۸۱۱۵دانشکده حقوق0
10710456482۴۵۶۴۸۲۲۵دانشکده حقوق0
10710456483۴۵۶۴۸۳۳۵دانشکده حقوق0