طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب جمل من انساب الاشراف

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550390850۳۹۰۸۵۰۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390851۳۹۰۸۵۱۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390852۳۹۰۸۵۲۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390853۳۹۰۸۵۳۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390854۳۹۰۸۵۴۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390855۳۹۰۸۵۵۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390856۳۹۰۸۵۶۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390857۳۹۰۸۵۷۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390858۳۹۰۸۵۸۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390859۳۹۰۸۵۹۱۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390860۳۹۰۸۶۰۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390861۳۹۰۸۶۱۱۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550390862۳۹۰۸۶۲۱۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۴۰۹۸۲۳۱۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۲۴۲۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۲۵۳۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۲۶۴۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۲۷۵۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۲۸۶۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۲۹۷۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۳۰۸۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۳۱۹۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۳۲۱۰۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۳۳۱۱۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۳۴۱۲۲مرکز تحقیقات وقف
۴۰۹۸۳۵۱۳۲مرکز تحقیقات وقف