طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650397250۳۹۷۲۵۰۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650397251۳۹۷۲۵۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10810399811۳۹۹۸۱۱۳دانشکده علوم زمین0
10220405740۴۰۵۷۴۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220405741۴۰۵۷۴۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10900436058۴۳۶۰۵۸۶پژوهشکده علوم محیطی0
106505510995510997دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505616735616738دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505616725616729دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
1081056622856622810دانشکده علوم زمیندردسترس0