طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ایجاد مراکز تعالی مدیریت پروژه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330391766۳۹۱۷۶۶۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391767۳۹۱۷۶۷۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391768۳۹۱۷۶۸۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391769۳۹۱۷۶۹۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330391770۳۹۱۷۷۰۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10220392000۳۹۲۰۰۰۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220392052۳۹۲۰۵۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330392753۳۹۲۷۵۳۸دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330392754۳۹۲۷۵۴۹دانشکده معماری و شهرسازی0
10850394427۳۹۴۴۲۷۱۰دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850394428۳۹۴۴۲۸۱۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850394429۳۹۴۴۲۹۱۲دانشکده مدیریت و حسابداری0