طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استریو شیمی و مکانیسم واکنش‌های آلی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۸۵۰۹۵۳۸۵۰۹۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۸۵۰۹۶۳۸۵۰۹۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۰۰۸۴۸۴۰۰۸۴۸۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۰۰۸۴۹۴۰۰۸۴۹۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۰۰۸۵۰۴۰۰۸۵۰۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۲۳۰۱۰۴۲۷۱۴۲۴۲۷۱۴۲۶پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی0مراجعه حضوری به کتابخانه