طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استریو شیمی و مکانیسم واکنش‌های آلی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۸۵۰۹۵۳۸۵۰۹۵۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۸۵۰۹۶۳۸۵۰۹۶۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۰۰۸۴۸۴۰۰۸۴۸۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۰۰۸۴۹۴۰۰۸۴۹۴دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۰۰۸۵۰۴۰۰۸۵۰۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۲۳۰۱۰۴۲۷۱۴۲۴۲۷۱۴۲۶پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروییمراجعه حضوری به کتابخانه