طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تطور اجتهاد در حوزه استنباط

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220384705۳۸۴۷۰۵۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220384706۳۸۴۷۰۶۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220384707۳۸۴۷۰۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220384708۳۸۴۷۰۸۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۴۲۷۰۲۲۱۲مرکز تحقیقات وقف
۴۲۷۰۲۳۲۴مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۴۷۱۳مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۴۸۲۵مرکز تحقیقات وقف
10860448465۴۴۸۴۶۵۱۴دانشکده الهیات و ادیان0
10860448466۴۴۸۴۶۶۲۶دانشکده الهیات و ادیان0