طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : بمنظور نگهداری و تغییرات در زیرساخت مرکز داده دانشگاه، سامانه از روز چهارشنبه مورخ 1398/8/1 تا تاریخ 1398/8/4 در دسترس نمی‌باشد.

گذار به کارآفرینی تعاونی مطالعات موردی از کشورهای ارمنستان، چین، اتیوپی...

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220382771۳۸۲۷۷۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220382772۳۸۲۷۷۲۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10650382780۳۸۲۷۸۰۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220382752۳۸۲۷۵۲۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220382753۳۸۲۷۵۳۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10850382757۳۸۲۷۵۷۶دانشکده مدیریت و حسابداری0