طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ساماندهی شهری =Organica Urbanistica تکنیک شهریLa tecnica urbanistica مجموعه مباحثی در زمینه برنامه‌ریزی و طراحی شهری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550377147۳۷۷۱۴۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10900388768۳۸۸۷۶۸۲پژوهشکده علوم محیطی0
10810397635۳۹۷۶۳۵۳دانشکده علوم زمیناین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0