طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

چالش علم و سنت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۷۵۳۵۳۳۷۵۳۵۳۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۹۸۸۴۶۳۹۸۸۴۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۴۱۶۸۶۶۴۱۶۸۶۶۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۴۶۵۷۰۰۴۶۵۷۰۰۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0