طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بیومکانیک ورزش و تمرین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10870373778۳۷۳۷۷۸۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
10870376684۳۷۶۶۸۴۲دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
10870376685۳۷۶۶۸۵۳دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
10870376686۳۷۶۶۸۶۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
102205745985745985مخزن کتابخانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه