طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کورموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۹۰۰۳۷۳۳۱۳۳۷۳۳۱۳۱۱پژوهشکده علوم محیطی0
۱۲۳۰۱۰۳۸۰۰۳۹۳۸۰۰۳۹۱۲پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۸۰۴۳۳۹۳۱۴۳۳۹۳۱۱۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۴۳۳۹۳۲۴۳۳۹۳۲۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۴۳۳۹۳۳۴۳۳۹۳۳۳۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۴۳۳۹۳۴۴۳۳۹۳۴۴۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0