طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ الطبری وهو تاریخ الرسل و الملوک و من کان فی زمن کلی منهم؛ ویلیه صلة تاریخ الطبری للقرطبی، تکلمه تاریخ الطبری للهمدانی،