طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ الطبری وهو تاریخ الرسل و الملوک و من کان فی زمن کلی منهم؛ ویلیه صلة تاریخ الطبری للقرطبی، تکلمه تاریخ الطبری للهمدانی،

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550362253۳۶۲۲۵۳۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362254۳۶۲۲۵۴۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362255۳۶۲۲۵۵۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362256۳۶۲۲۵۶۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362257۳۶۲۲۵۷۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362258۳۶۲۲۵۸۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362259۳۶۲۲۵۹۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362260۳۶۲۲۶۰۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362261۳۶۲۲۶۱۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362262۳۶۲۲۶۲۱۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362263۳۶۲۲۶۳۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362264۳۶۲۲۶۴۱۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362265۳۶۲۲۶۵۱۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0