طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دمکراسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۱۹۷۳۶۷۱۹۷۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۳۹۰۴۷۹۳۹۰۴۷۹۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۴۲۱۵۷۶۴۲۱۵۷۶۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۲۱۵۷۷۴۲۱۵۷۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۳۳۰۴۴۸۲۰۷۴۴۸۲۰۷۵دانشکده معماری و شهرسازی0